סרטונים

כנס "יהודי לוב: זהות ומורשת" במכללת אשקלון, בשיתוף מרכז דהאן, 14.11.17
"עת שערי רצון", היכל אמנויות הבמה אשדוד, 25 ספטמבר 2017
כנס לציון יובל שנים לאיחוד ירושלים, מלון קראון פלאזה ירושלים

ערב שירה איטלקית לציון יובל לסיום גלות לוב, מרכז ענבל, 29 יוני 2017
ערב שירה לובית - לציון 50 שנה לסיום גלות לוב, מרכז ענבל, 27 יוני 2017
ערב פיוטים וחזנות וטכס הוקרה לכלימו דוס, מרכז ענבל, 28 יוני 2017


ערב מספרי סיפורים עם גורי אלפי במסגרת "הסיפור השלם" - יישום דו"ח ביטון, 2 אפריל 2017

אלבומים