טקס הסרת הלוט מהאנדרטה לשואת יהודי לוב והפרעות באשדוד