"בימים אלה נערכת, בצו בית משפט המחוזי בתל אביב יפו, בדיקה של ספר הבוחרים של הארגון על ידי השופטת (בדימוס) הילה גרסטל.

הרואה עצמו כמי שעלול להיפגע באופן אישי מהוצאתו ו/או הכללתו ו/או אי הכללתו, בספר הבוחרים, רשאי לפנות עד יום 4.3.2021 באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: office@gerstl.co.il ולשטוח את טענותיו.

הפניה תהא פניה אישית (להבדיל מקבוצתית).

הפניה תיתמך בתצהיר.

הפונה רשאי לצרף לפנייתו כל אסמכתה שימצא לנכון".