הטלויזיה החינוכית בסקירה היסטורית על הסיפור העלום של יהודי לוב בזמן מלחמת העולם השניה.