קראתי בכל לב - גליון תורני


יעקב חי סעדה (מאברכי בית המדרש הגדול קהילת לוב באור יהודה)


פרשת דברים
לא אוכל לבדי שאת אתכם (שם ט')
 
בנוהג שבעולם כשיש לו לאדם ברכה מופלגת בעושר ובבנים מאחלים לו הבריות יתן לך ה' טרחות כאלה מבניך ומבני בניך וכדאיתא בגמרא שרב אחד נתארח אצלו רב גדול אמר לבניו תלכו אצל הרב לברך אתכם הלכו אליו בירך אותם של יפסק פיהם מלומר אוי הלכו לאביהם בצער גדול ואמרו לו שלא רק שלא בירך אותנו אלא קלל אותנו שאמר לנו שלא יפסק מפינו אוי אמר להם אתם לא הבנתם, דכוונתו היא שיהיה לכם הרבה בנים ואתם תמיד אומרים אוי הבן פלוני שבר הכלי לפלוני אוי הבת פלונית לכלכה מקום פלוני וכיוצא בז שהו דכתיב "ואומר אליכם בעת ההיא לאמר" זאת היתה ברכתו של משה רבינו עליו השלום אל העם שיאמרו תמיד לא אוכל לבדי שאת אתכם.
 
 
שבת שלום ומבורך.
 

פרשת מטות משעי / ספר: "רבי יוסף סופה זארוק" זצ"ל

קראתי בכל לב – גליון תורני יעקב חי סעדה פרשת מטות משעי / ספר: "רבי יוסף סופה זארוק" זצ"ל "החלצו

פרשת בלק

קראתי בכל לב – גליון תורני יעקב חי סעדה פרשת בלק / ספר: "ממלכת עולם ההלכה" על חכמי לוב "מה

פרשת קורח

קראתי בכל לב – גליון תורני יעקב חי סעדה פרשת קורח / ספרו של הרב ר' כמוס עגיב זצוק"ל "אך

"קראתי בכל לב" -גליון תורני שבועי מאת יעקב חי סעדה- פרשת שלח לך

קראתי בכל לב – גליון תורני יעקב חי סעדה פרשת שלח לך / ספרו של הרב ר' יעקב רקח זצוק"ל

פרשת בהעלתך – ספרו של הרב ר' כמוס עגיב זיע"א

קראתי בכל לב – גליון תורני יעקב חי סעדה פרשת בהעלתך – ספרו של הרב ר' כמוס עגיב זיע"א "בהעלתך