פרשת בלק

"מה טובו אהלך יעקב משכנותיך ישראל" (במדבר כד', ה) דרשו על כך רבותינו ז"ל שהכוונה היא לבתי הכנסת ולבתי המדרש

פרשת בחוקותי

פרשת בחוקותי " אם בחקותי תלכו " (ויקרא כו'-ג') אם בחקותי תכלו וכ' , תניא. אם בחקתי תלכו יכולים אלו

פרשת אמור

פרשת אמור "הוצא את המקלל מחוץ למחנה" (ויקרא כד'-יד') סיפר ר' ציון זארוק אחיו של ר' יוסף סופא זארוק זצוק|"ל

פרשת תרומה

פרשת השבוע תרומה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" (כה',ח') אומרת הגמרא במסכת מגילה שעתידים בתי הכנסיות ובתי מדרשות שבחו"ל להיות

פרשת בשלח

פרשת בשלח "לא ימוש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם" (שמות כב'-יג') רבינו כמוס עגיב זצוק"ל היה מספר

פרשת בא

פרשת בא "ויאמר משה בנערינו ובזקנינו לך" (שמות יג'-טו') דרש על כך רבי אהרון סעדה שליט"א בפסוק קדוש זה ישנו

פרשת וירא

פרשת וירא "כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר" (שמות ט'-טו') הצדיק רבי יהודה לביא זצוק"ל היה

פרשת שמות

פרשת שמות "ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם" (שמות ב'-יא') " ויהי בימים ההם ויגדל משה

פרשת ויחי

פרשת ויחי "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין " (בראשית מט',כב') רבינו יוסף זארוק זצוק"ל שאיפותיו ורצונותיו וחשקו העז

פרשת ויגש

פרשת ויגש – "איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי " (בראשית מד',לד') חינוך ילדי ישראל דברי תורה אלו נאמרו