👋👋👋 היום !!!
יום ג' // 8.12.20 // כ"ב כסלו // ב18:30
תתקיים אי"ה הרצאתו של
פרופ' הרווי גולדברג
פרופסור אמריטוס המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה האוניברסיטה העברית

הפרבר של ניו יורק-דרך מושב פורת
מבט אל חיי היהודים בלוב מאז הגירתם ללוב עד עלייתן ארצה.

*קישור ישירות לאולם ההרצאות הוירוטאלי – ארת'אח >>
https://us02web.zoom.us/j/9394453769

שתפו בבקשה